KAS SA ARVAD,
ET MA SAAN ARU,
KUI MULLE MIDAGI
PÄHE MÄÄRITAKSE?

LASTE REKLAAMI- KOOL

… ei ole tavaline kool, kus õpetatakse lugema ja arve kokku liitma. Reklaamikool on loodud selleks, et lapsed märkaksid reklaame enda ümber, õpiksid neid hindama ja nendest aru saama. Laste Reklaamikool õpetab seda, kuidas saada lahti kiuslikust reklaamikollist.

Meie missioon

… on õpetada noort generatsiooni reklaamimaailmas orienteeruma ja oleme selle tarvis välja töötanud õppematerjalid, mis räägivad erinevatest reklaamikanalitest, kõnekujunditest, mida reklaamides kasutakse, ja ka peidetud reklaamidest. Koostöös oma ala spetsialistidega oleme võtnud oma eesmärgiks tõsta Eesti laste reklaamialast teadlikkust, et neist ei saaks reklaamiohvrid.

Meie ise

… oleme reklaamivaldkonnas tegutsevad inimesed ning seetõttu teame, et reklaamide tegemist pole mõtet ära keelata – tegelikult on need ju vajalikud otsuste tegemisel ja valikute langetamisel. Reklaami aga tuleb pidevalt juurde ning see muutub ajas üha eriilmelisemaks. Tänapäevane inimene peab olema teadlik ning peab oskama suhestuda reklaamiga ning seda tuleb juba lapsest peale õpetada.

Vastutustundlikku ettevõtluse samm

… on Laste Reklaamikooli projekti esmane põhimõte, sest sellega anname ühiskonnale oma panuse ärivaldkonnas, kus ise tegutseme. Reklaam on meie jaoks väga südamelähedane ala, mistõttu olemegi loonud Mittetulundusühingu Eesti Lapsed ja alustanud projekti Laste Reklaamikool.