Kutsu meid rääkima

Kellele meie loenguid vaja on?

Laste Reklaamikooli eesmärk on peamiselt harida just lapsi teemal, mis on reklaam, kuidas see neid mõjutab ning kuidas mitte langeda reklaami ohvriks. Seetõttu võivad meid oma tundidesse rääkima kutsuda nii inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse õpetajad kui ka klassijuhatajad. Samuti sobib teema rääkimiseks lasteaiarühmadele.

Kutsu meid rääkima

Koolitundi või ettevõttesse

gerli.parve@reklaamikoll.ee

Siiski pole lapsed meie ainus sihtrühm. Ka täiskasvanuid ja lapsevanemaid mõjutab pidevalt lastele suunatud reklaamide nägemine. Seetõttu sobime rääkima ka lastevanemate koosolekutele ning erinevate ettevõtete siseüritustele. Osaleme hea meelega näiteks harivatel kohvihommikutel või muudel lastevanematele ja teistele huvilistele suunatud üritustel, mida ettevõtted oma töötajatele pakkuda soovivad.

 

Kes meid rääkima kutsuda saab?

Meie poole võibki pöörduda iga kool või õpetaja, siseürituste korraldaja, sekretär või asjaajaja. Ka turundusinimestel, kel on huvi meie loengute vastu, tasub meiega ühendust võtta.

Kuna tuleme omaenda valmistatud materjalidega, pole kutsujatel muud ettevalmistust vaja, kui vaid piisava tehnilise lahendusega ruumi, kuhu kõik kuulajad ära mahuvad. Vajame õppematerjalide näitamiseks ekraani või projektorit ning helilahendust selleks, et kõik informatsioon jõuaks kuulajateni.

Kutsu meid rääkima

Koolitundi või ettevõttesse

gerli.parve@reklaamikoll.ee